Fra konserten “Ditt eget landskap”, Skogtun, Skarnes okt. 2011.

Fra konserten "Ditt eget landskap", Skogtun, Skarnes okt. 2011.