Birgit fra konserten “The strangest dream”

Bildet er fra fredskonserten The strangest dream, som ble holdt på Skogtun på Skarnes 16.mars 2014.